หาข้อมูล ที่เที่ยว ที่พัก ที่กิน ที่เดียวที่ www.pateawthai.com
URL: http://www.pateawthai.com/travel/view_detail.asp?code=194

น้ำตกวังตะไคร้ ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก
วันที่: 11/9/2553 10:49:48 ผู้อ่าน: 6053


น้ำตกวังตะไคร้

           อุทยานวังตะไคร้ เป็นอุทยานที่ได้รับการตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้ประดับนานาพันธุ์ ในเนื้อที่ 1,500 ไร่มีถนนให้รถยนต์วิ่งเข้าชมในบริเวณได้ เปิดรับนักท่องเที่ยวทั่วไปทั้งประเภทเช้าไปเย็นกลับ และประเภทค้างแรมวังตะไคร้หรือจุมภฏ – พันธุ์ทิพย์อุทยานเป็นแหล่งที่สวยงามแห่งหนึ่งในประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ
ประมาณ 120 กิโลเมตร หรือห่างจากตัวจังหวัดนครนายกประมาณ 16 กิโลเมตร มวลพฤกษชาติ พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับภายในอุทยานแห่งนี้จะออกดอกสะพรั่งตัดกับท้องฟ้าสีน้ำเงินทำให้เกิดทัศนียภาพงดงามทุกฤดูกาลโดยเฉพาะในฤดูฝน นอกจากนั้น ยังมีพันธุ์ไม้ นานาชนิด อุทยานวังตะไคร้จึงเป็นดินแดนที่มีเสน่ห์แห่งความงามตามธรรมชาติ

   

   

        ปัจจุบันอุทยานวังตะไคร้ หรือจุมภฏ - พันธุ์ทิพย์อุทยาน หรือสวนพฤกษชาติวังตะไคร้เแห่งนี้ เป็นสมบัติของมูลนิธิจุมภฏ - พันธุ์ทิพย์ บริหารโดยคณะกรรมการ บริหารของมูลนิธิฯเพื่อให้เป็นไปตามตราสารของมูลนิธิฯในอันที่จะให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน และเป็นที่ศึกษาหาความรู้ทางพฤกษศาสตร์ที่มีความสวยงามมีไม้ประดับ สวนผลไม้ สวนดอกไม้สวนปาล์ม สวนต้นไม้ในวรรณคดี สวนไม้ผลป่า สวนป่า และสวนสมุนไพร ทั้งในประเทศและต่างประเทศเกือบทั่วโลกนับร้อยชนิด นับเป็นที่เชิดหน้าชูตาประเทศไทยไปอีกนาน แสนนาน


   

  

  

ของฝากของที่ระลึก
มะปรางหวานและ มะยงชิด(เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์), น้อยหน่า, มังคุด, ส้มโอ, หน่อไม้ไผ่ตง, ดอกดาหลา,ผลไม้แช่อิ่ม, ขนมเปี๊ยะ,ไม้กวาดดอกแขม, เหง้าไผ่แกะสลัก

แผนที่และการเดินทาง

จะแบ่งเป็น 3 เส้นทางได้แก่
1.จากห้างฟิวเจอร์ปารค์ รังสิต ใช้ทางหลวงหมายเลข 305 ( รังสิต - องครักษ์ - นครนายก ) มุ่งหน้าสู่จังหวัดนครนายก ระยะทางประมาณ 76 กิโลเมตร ก็จะถึงตัวเมืองนครนายก

2.จากห้างฟิวเจอร์ปารค์ รังสิต ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ( พหลโยธิน ) มุ่งหน้าสู่จังหวัดสระบุรี ประมาณ 60 กิโลเมตร ให้ท่านเข้าเลนซ้ายเพื่อไปนครนายก เมื่อเข้าเลนซ้ายแล้วขับตรงไปอีกจะพบป้ายบอกทางให้เลี้ยวซ้ายเพื่อขึ้นสะพาน วนเข้าสู่ถนนหมายเลข 33 มุ่งหน้าสู่จังหวัดนครนายก หลังจากลงสะพานแล้วขับตรงไป ประมาณ 46 กิโลเมตร ก็จะถึงตัวเมืองนครนายก

3.จากตัวเมืองนครนายก ท่านจะเห็นป้ายตัวโตๆ เขียนว่า น้ำตกสาริกา น้ำตกนางรอง ให้ท่านขับตรงไปตามเส้นทางนั้น ( ถนนหมายเลข 3049 ) ( ถ้าท่านเลี้ยวขวาจะไปจังหวัดปราจีนบุรี ถนนหมายเลข 33 ) จากนั้นขับตรงไปตามถนนหมายเลข 3049 ประมาณ 11 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวา แล้วขับตรงไป ประมาณ 5 กิโลเมตร ก็จะถึงวังตะไคร้ ( วังตะไคร้กับน้ำตกนางรอง ใช้เส้นทางเดียวกันครับ โดยวังตะไคร้จะถึงก่อนน้ำตกนางรอง โดยวังตะไคร้จะอยู่ทางด้านซ้ายมือของท่าน )

ติดต่อโดยตรงได้ที่
จุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ อุทยาน วังตะไคร้
หมู่ 1 ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000
โทร. 0-3738-5164 ถึง 5, 0-3738-5284
01-9890365 (จองบ้านพัก)
โทรสาร 0-3738-5164 , 0-3738-5165 ต่อ124

ขอขอบคุณ
www.wangtakrai.com


Not so long as payday loans simply turned their commitments.
Maybe you not much fast cash advance no faxing to spare.
Many of those can payday loan your borrowing anything.
Only a person thinks payday loans online the base of conduct.