หาข้อมูล ที่เที่ยว ที่พัก ที่กิน ที่เดียวที่ www.pateawthai.com
URL: http://www.pateawthai.com/travel/view_detail.asp?code=194

น้ำตกวังตะไคร้ ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก
วันที่: 11/9/2553 10:49:48 ผู้อ่าน: 6731


น้ำตกวังตะไคร้

           อุทยานวังตะไคร้ เป็นอุทยานที่ได้รับการตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้ประดับนานาพันธุ์ ในเนื้อที่ 1,500 ไร่มีถนนให้รถยนต์วิ่งเข้าชมในบริเวณได้ เปิดรับนักท่องเที่ยวทั่วไปทั้งประเภทเช้าไปเย็นกลับ และประเภทค้างแรมวังตะไคร้หรือจุมภฏ – พันธุ์ทิพย์อุทยานเป็นแหล่งที่สวยงามแห่งหนึ่งในประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ
ประมาณ 120 กิโลเมตร หรือห่างจากตัวจังหวัดนครนายกประมาณ 16 กิโลเมตร มวลพฤกษชาติ พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับภายในอุทยานแห่งนี้จะออกดอกสะพรั่งตัดกับท้องฟ้าสีน้ำเงินทำให้เกิดทัศนียภาพงดงามทุกฤดูกาลโดยเฉพาะในฤดูฝน นอกจากนั้น ยังมีพันธุ์ไม้ นานาชนิด อุทยานวังตะไคร้จึงเป็นดินแดนที่มีเสน่ห์แห่งความงามตามธรรมชาติ

   

   

        ปัจจุบันอุทยานวังตะไคร้ หรือจุมภฏ - พันธุ์ทิพย์อุทยาน หรือสวนพฤกษชาติวังตะไคร้เแห่งนี้ เป็นสมบัติของมูลนิธิจุมภฏ - พันธุ์ทิพย์ บริหารโดยคณะกรรมการ บริหารของมูลนิธิฯเพื่อให้เป็นไปตามตราสารของมูลนิธิฯในอันที่จะให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน และเป็นที่ศึกษาหาความรู้ทางพฤกษศาสตร์ที่มีความสวยงามมีไม้ประดับ สวนผลไม้ สวนดอกไม้สวนปาล์ม สวนต้นไม้ในวรรณคดี สวนไม้ผลป่า สวนป่า และสวนสมุนไพร ทั้งในประเทศและต่างประเทศเกือบทั่วโลกนับร้อยชนิด นับเป็นที่เชิดหน้าชูตาประเทศไทยไปอีกนาน แสนนาน


   

  

  

ของฝากของที่ระลึก
มะปรางหวานและ มะยงชิด(เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์), น้อยหน่า, มังคุด, ส้มโอ, หน่อไม้ไผ่ตง, ดอกดาหลา,ผลไม้แช่อิ่ม, ขนมเปี๊ยะ,ไม้กวาดดอกแขม, เหง้าไผ่แกะสลัก

แผนที่และการเดินทาง

จะแบ่งเป็น 3 เส้นทางได้แก่
1.จากห้างฟิวเจอร์ปารค์ รังสิต ใช้ทางหลวงหมายเลข 305 ( รังสิต - องครักษ์ - นครนายก ) มุ่งหน้าสู่จังหวัดนครนายก ระยะทางประมาณ 76 กิโลเมตร ก็จะถึงตัวเมืองนครนายก

2.จากห้างฟิวเจอร์ปารค์ รังสิต ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ( พหลโยธิน ) มุ่งหน้าสู่จังหวัดสระบุรี ประมาณ 60 กิโลเมตร ให้ท่านเข้าเลนซ้ายเพื่อไปนครนายก เมื่อเข้าเลนซ้ายแล้วขับตรงไปอีกจะพบป้ายบอกทางให้เลี้ยวซ้ายเพื่อขึ้นสะพาน วนเข้าสู่ถนนหมายเลข 33 มุ่งหน้าสู่จังหวัดนครนายก หลังจากลงสะพานแล้วขับตรงไป ประมาณ 46 กิโลเมตร ก็จะถึงตัวเมืองนครนายก

3.จากตัวเมืองนครนายก ท่านจะเห็นป้ายตัวโตๆ เขียนว่า น้ำตกสาริกา น้ำตกนางรอง ให้ท่านขับตรงไปตามเส้นทางนั้น ( ถนนหมายเลข 3049 ) ( ถ้าท่านเลี้ยวขวาจะไปจังหวัดปราจีนบุรี ถนนหมายเลข 33 ) จากนั้นขับตรงไปตามถนนหมายเลข 3049 ประมาณ 11 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวา แล้วขับตรงไป ประมาณ 5 กิโลเมตร ก็จะถึงวังตะไคร้ ( วังตะไคร้กับน้ำตกนางรอง ใช้เส้นทางเดียวกันครับ โดยวังตะไคร้จะถึงก่อนน้ำตกนางรอง โดยวังตะไคร้จะอยู่ทางด้านซ้ายมือของท่าน )

ติดต่อโดยตรงได้ที่
จุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ อุทยาน วังตะไคร้
หมู่ 1 ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000
โทร. 0-3738-5164 ถึง 5, 0-3738-5284
01-9890365 (จองบ้านพัก)
โทรสาร 0-3738-5164 , 0-3738-5165 ต่อ124

ขอขอบคุณ
www.wangtakrai.com


Their typical rates in online payday loans of conduct.