ท่องเที่ยวไทย เว็บบอร์ดท่องเที่ยว ที่พักแนะนำ ที่พักเขาค้อ สวนน้ำ Poovilla ที่พักติดทะเล แนะนำที่กิน ร้านอาหาร ที่เที่ยววันเดียว โฆษณาเว็บท่องเที่ยว
หน้าแรก / ที่เที่ยว / ที่กิน / ที่พัก

วัดพระธาตุดอยสุเทพ
ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 
          วัดพระธาตุดอยสุเทพ มีชื่อเต็มว่า วัดพระบรมธาตุดอยสุเทพวรวิหาร เป็นวัดที่มีความสำคัญมากที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ สร้างในเมื่อพุทธศตวรรษที่19 ในสมัยพระเจ้ากีอนาธรรมิกราช เป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีมะแม มีบันไดนาคทอดยาวขึ้นไปสู่วัดกว่า 306 ขั้น เมื่อเดินเข้าไปภายในวัดจะพบกับเจดีย์ทรงเชียงแสน ฐานสูง ย่อมุมระฆังทรงแปดเหลี่ยมปิดทองด้วยจังโก 2 ชั้น ใต้ฐานพระเจดีย์มีพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรจุอยู่ ซึ่งจัดได้ว่าเป็นปูชนียสถานที่แสดงออกถึงศิลปกรรมล้านนาไทยที่สำคัญคู่เมือเชียงใหม่ รอบพระบรมธาตุประกอบด้วยสิ่งสำคัญ 5 ประการ ได้แก่
1. ฉัตร 4 มุมทำด้วยทองเหลือง สร้างโดยพระเจ้ากาวิละกษัตริย์ผู้ปกครองนครเชียงใหม่ เมื่อพ.ศ.2348
2. สัตติบัญชร หรือ รั้วหอก 
3. หอยอ ลักษณะเหมือนวิหารประจำอยู่ 4 ด้านของพระบรมธาตุ 
4. หอท้าวโลกบาล ซึ่งเป็นหอยอดแหลมขนาดเล็กประจำอยู่ 4 มุมของพระบรมธาตุ
5. ไหดอกบัว 
นอกจากนี้แล้ววัดพระธาตุดอยสุเทพยังมีจุดชมวิวที่สวยงามที่สามารถเห็นตัวเมืองเชียงใหม่ได้เกือบทั้งเมือง ในช่วงกลางคืนจะมีความสวยงามอย่างยิ่งเพราะทำให้เห็นแสงไฟจากตัวเมืองค่ะ
 
 
          การเดินทางเข้าชมพระธาตุดอยสุเทพนั้นมีด้วยกัน 2 ทางคือ เดินขึ้นทางบันไดนาคกับรถรางไฟฟ้า บันไดนาคถือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของพระธาตุดอยสุเทพ มีความงดงามทางด้านศิลปะที่ทรงคุณค่าและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาดอยสุเทพมักจะใช้การเดินเท้าขึ้นมาทางบันไดนาคมากกว่ารถรางไฟฟ้าค่ะ รถรางไฟฟ้าจะเปิดให้บริการเวลา 06.00-18.00 น. หากจะเดินทางขึ้นไปหลังเวลา 18.00 น. ต้องเดินเท้าขึ้นไปทางบันไดนาคเท่านั้นค่ะ
 
 
วัดพระธาตุดอยสุเทพยังมีการจัดงานประเพณีเตียวขึ้นดอย เพื่อสักการะพระบรมสารีริกธาตุเป็นประจำทุกปี โดยจะจัดขึ้นในช่วงวันวิสาขบูชา ในงานจะมีขบวนแห่น้ำสำหรับสรงพระธาตุโดยมีภิกษุ สามเณร และพุทธศาสนิกชนชุมชนต่างๆมาร่วมขบวนกันอย่างเนืองแน่น
 
เวลาเปิด-ปิด 06.00-20.00 น.
 
ข้อมูลเพิ่มเติม
ที่ตั้ง: 9 ม.9 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
Google Maps: https://goo.gl/maps/RePpVALwDeLtauz29

ดูแล้ว : 416   #เชียงใหม่

แจ้งลบข้อมูล -or- รูปภาพ
ข้อมูลน่าสนใจ

เว็บไซต์แหล่งรวมที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร โรงแรม ที่พัก โฮมสเตย์ Poolvilla ร้านกาแฟ ร้านนั่งซิลล์
Copyright © 2020 pateawthai.com