ท่องเที่ยวไทย,เว็บบอร์ดท่องเที่ยว,แหล่งท่องเที่ยว, จองโรงแรม ที่พัก , สถานที่ท่องเที่ยว, ที่พักเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์, พาเที่ยวไทย, โรงแรม, รีสอร์ท, ร้านอาหาร, Travel in thailand
หน้าแรก เว็บบอร์ดท่องเที่ยว จองโรงแรม ที่เที่ยวแนะนำ พาเที่ยวแนะนำที่พัก พาเที่ยวแนะนำที่กิน เที่ยวเขาค้อ สมัครสมาชิก หางานท่องเที่ยว
ติดต่อลงโฆษณาเว็บท่องเที่ยว,ข้อมูลเว็บ โทร: 0-2705-2906 Email: info@pateawthai.com   วัน/เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 09.00-17.00 น.
หน้าแรก > ท่องเที่ยวไทย >มรดกโลกบ้านเชียง
มรดกโลกบ้านเชียง
วันที่: 05 ต.ค. 2009 09:33 ผู้ชม: 1,724 ครั้ง สถานะ: ทั่วไป
การขุดค้นครั้งนั้นทำให้พบว่า ณ สถานที่แห่งนี้ แท้ที่ จริงแล้วมันคือแหล่งอันเป็นถิ่นฐานทำกินของชุมชนในยุคก่อนประวัติศาสตร์ หลักฐานหลายอย่างที่ปรากฏอยู่ในหลุมของ การขุดค้นนั้น มันสื่อถึงความ เป็นชุมชนที่เพียบพร้อมด้วย อารยธรรมในชาติพันธุ์ของมนุษย์ยุคนั้น อันได้แก่ โครงกระดูกที่ถูกดินกลบอยู่เคียงข้างภาชนะดินเผาลายเขียนสี เครื่องมือเครื่องใช้เพื่อการดำรงชีวิต อีกทั้งเครื่องประดับที่ประดิษฐ์ขึ้นจากสำริดและเหล็ก

บ้านเชียง เป็นแหล่งโบราณคดีสำคัญแห่งหนึ่ง ที่ทำให้รับรู้ถึงการดำรงชีวิตในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปกว่า 5,000 ปี ร่องรอยของมนุษย์ในประเทศไทยสมัยดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่มีพัฒนาการแล้วในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านความรู้ความสามารถหรือภูมิปัญญา อันเป็นเครื่องมือสำหรับช่วยให้ผู้คนเหล่านั้นสามารถดำรงชีวิตและสร้างสังคม-วัฒนธรรมของมนุษย์ได้สืบเนื่องต่อกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน วัฒนธรรมบ้านเชียงได้ครอบคลุมถึงแหล่งโบราณคดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกกว่าร้อยแห
่ง ซึ่งเป็นบริเวณพื้นที่ที่มีมนุษย์อยู่อาศัยหนาแน่นมาตั้งแต่หลายพันปีแล้ว ด้วยเหตุนี้เององค์การยูเนสโกของสหประชาชาติจึงได้ยอมรับขึ้นบัญชีแหล่งวัฒนธรรมบ้าน
เชียงไว้เป็นแห่งหนึ่งในบรรดามรดกโลก

            

ศิลปะเครื่องปั้นดินเผา ของบ้านเชียงนั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ยุค ได้แก่ :ho44
1.ภาชนะดินเผาสมัยต้น อายุ 5,600-3,000 ปี มีลายเชือกทาบ ซึ่งคาดกันว่าเป็นปอกัญชา ทั้งยังมีลายขูดขีด และมีการเขียนสีบ่า โดยพบวางคู่กับโครงกระดูก บางใบใช้บรรจุศพเด็กด้วย
2.ภาชนะดินเผาสมัยกลาง อายุ 3,000 ปี-2,300 ปี สมัยนี้เป็นสมัยที่เริ่มมีการขีดทาสีแดงแล้ว
3.ภาชนะดินเผาสมัยปลาย อายุ 2,300 ปี-1,800 ปี เป็นยุคที่มีลวดลายที่สวยงามที่สุด ลวดลายพิสดาร สะท้อนให้เห็นถึงสภาพสังคมที่สงบสุข ก่อนที่จะกลายมาเป็นการเคลือบน้ำโคลนสีแดงขัดมัน

เรื่องราวของตำนานพื้นบ้าน

ย้อนภาพการขุดค้นชุมชนโบราณ “ บ้านเชียง” อุดรธานี เมื่อปี พ. ศ. 2517 ของมหาวิทยาลัย เพ็นซิลวาเนีย และ กรมศิลปากร ดูเหมือนจะเป็นอีกก้าวหนึ่งที่มนุษย์เริ่มหาคำตอบจากอดีต นักโบราณคดี ได้ขุดค้นตั้งแต่ชั้นหน้าดินลงไป ซึ่งได้พบวัฒนธรรมที่มีอายุใหม่กว่าชั้นแรก ๆ เนื่องจากร่องรอยที่มีอยู่ก่อนหน้า จะถูกทับซ้อนกันมาเรื่อย ๆ จากเก่าสู่ใหม่

ผลการทดสอบอายุของภาชนะดินเผาโบราณด้วยระบบ “ เรดิโอคาร์บอน” หรือ “ คาร์บอน 14” พบว่า ภาชนะดินเผาเหล่านี้มีอายุเก่าแก่ระหว่าง 5,600 – 2,000 ปี นักโบราณคดีได้แบ่งอายุวัฒนธรรมบ้านเชียงออกเป็น 3 ช่วง ตามลักษณะเด่นของภาชนะดินเผา

สมัยปลาย ภาชนะมีลักษณะเด่นที่ลายเส้นสีแดง พื้นผิวสีนวล มีอายุตั้งแต่ 2,300 – 1,800 ปี สมัยกลาง พบภาชนะมีอายุตั้งแต่ 3,000 – 2,300 ปี ลักษณะเด่นอยู่ที่ รูปทรงเป็นสัน หักมุม ก้นภาชนะมีทั้งแบบแหลมและกลม ภาชนะสีขาว สมัยต้น ภาชนะดินเผามีสีดำ ลักษณะเชิงเตี้ย ครึ่งบนตกแต่งด้วยเส้นขีดเป็นลายขด ส่วนครึ่งล่าง ภาชนะตกแต่งด้วยลายเชือกทาบ มีอายุมากกว่า 5,600 – 3,000 ปี

จากหลักฐานการค้นพบ “ หินดุ” อุปกรณ์ชิ้นสำคัญ ซึ่งสันนิษฐานว่า เป็นเครื่องมือขึ้นรูปภาชนะดินเผาที่ยังคงใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ที่หมู่บ้านคำอ้อ ไม่ห่างจากบ้านเชียงมากนัก เป็นหมู่บ้านประกอบอาชีพปั้นภาชนะดินเผามาแต่โบราณ “ ไสว จันทร์จรูญ” ช่างเก่าแก่ที่มีอายุเลยวัย 60 ปี ได้ยึดอาชีพปั้นภาชนะดินเผามาเกือบตลอดชีวิต เป็นผู้ที่ได้ชื่อว่า ปั้นเลียนแบบของโบราณได้ใกล้เคียงที่สุด ตามภูมิปัญญาที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ

ปัจจุบันรายได้ส่วนใหญ่ของหมู่บ้านคำอ้อ มาจากการรับจ้างปั้นภาชนะเลียนแบบของโบราณให้ลูกค้าก่อนจะส่งไปให้ช่างที่หมู่บ้านปู
ลูลงลายเส้นต่อไป “ สมคิด ดวงชัยภูมิ” เริ่มศึกษาลายเส้นของภาชนะด้วยตนเองมานานกว่า 20 ปี แม้ทุกวันนี้เขาจะได้ชื่อว่า เป็นผู้ลงลายเส้นงดงาม ใกล้เคียงกับของเดิมมากที่สุดก็ตาม แต่ก็ยังมีบางลายที่เขายอมรับว่า ยังวาดเลียนแบบไม่ได้ มันยากจริง ๆ

แม้ปัจจุบัน ความเร้นลับของอุปกรณ์เหล่านี้ ที่ทำให้เส้นสีคงทน สวยงาม ก็คงเป็นปริศนาที่หาคำตอบยังไม่ได้ แต่ลึกลงไปแล้ว ความสำคัญของภาชนะเหล่านี้ ไม่ได้หยุดอยู่ที่เพียงความงดงามแห่งศิลปะเท่านั้น หากแต่เป็นกุญแจดอกสำคัญในการกำหนดช่วงอายุของสังคมในแต่ละสมัย และยิ่งกว่านั้น จากการพบหลัก ฐาน “ แกลบข้าว” หรือรอยแกลบที่มีอายุกว่า 5,000 ปี ย่อมเป็นร่องรอยสำคัญ ในการจินตนาการสภาพสังคมเกษตรกรรมในอดีตได้อย่างชัดเจนขึ้น

พิสิฐ เจริญวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดี ชี้ชัดลงไปว่า ร่องรอยสำคัญของ ” แกลบข้าว” ซึ่งติดอยู่ที่ภาชนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ ย่อมเชื่อได้ว่า มนุษย์โบราณในยุคต้น ๆ รู้จักปลูกข้าวรับประทานมากกว่าข้าวที่ได้มาจากการเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

แม้ภาพแห่งอดีตจะกำลังพร่า

Their typical rates in online payday loans of conduct.

แนะนำที่พักบริเวณใกล้เคียง
ทะเลบัวแดง หนองหานกุมภวาปี
พิมพ์หน้านี้ เก็บเข้ารายการโปรด ส่งให้เพื่อน
ให้คะแนน/โหวด
ชอบ ไม่ชอบ    


ฟอร์มแสดงความคิดเห็น
ชื่อ:
ความคิดเห็น :
   
โค้ด:
CEJB
 


เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น
ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บบอร์ดไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ info@pateawthai.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้เที่ยวป่า,เที่ยวเขา
spa,บางพลี,บางบ่อ,ร้านนวด

รายการหลัก บริการของเรา เว็บเพื่อนบ้าน (สนใจแลกลิ้งค์ด้านล่างนี้ติดต่อ info@pateawthai.com)
+ หน้าแรก
+ เว็บบอร์ดท่องเที่ยว
+ สถานที่ท่องเที่ยวไทยแนะนำ
+ แนะนำโรงแรม,ที่พัก,รีสอร์ท
+ แนะนำที่กิน,ร้านอาหาร
+ ลงโฆษณาเว็บท่องเที่ยวไทย
+ เที่ยวเกาะช้าง
+ ที่พักเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
+ ข้อมูลท่องเที่ยว,ที่กิน,ที่พัก
+ เที่ยวเกาะสมุย (Koh Samui)
+ เที่ยวเชียงใหม่
+ ลิ้งค์เพื่อนบ้านทั้งหมด
เว็บท่องเที่ยวเชียงใหม่ ที่เที่ยว ที่กิน ที่พัก ที่เดียว www.chiangmai2day.com เว็บท่องเที่ยวเกาะสมุย
dooasia.com ข้อมูลเที่ยวไทย และเอเซีย เกาะทะลุ geckodeal ท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร
รวมสถานที่ท่องเที่ยว www.siamfreestyle.com รักเมืองไทยทัวร์ มีทัีวร์ท่องเที่ยวมากมาย ร่วมเดินทางไปกับเราสิครับ ไทยทริปดีดี.คอม สังคมออนไลน์ของคนรักการท่องเที่ยว unseentourthailand.com

พาเที่ยวไทย.com ติดต่อลงโฆษณา,ข้อมูลเว็บ โทร: 0-2705-2992 กด 4 Email: info@pateawthai.com,content@pateawthai.com(ดูแลข้อมูล)
วัน/เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 09.00-18.00 น.
แจ้งปัญหา แนะนำติ-ชม : info@pateawthai.com
© Copyright PATEAWTHAI.COM All Rights Reserved.