ท่องเที่ยวไทย,เว็บบอร์ดท่องเที่ยว,แหล่งท่องเที่ยว, จองโรงแรม ที่พัก , สถานที่ท่องเที่ยว, ที่พักเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์, พาเที่ยวไทย, โรงแรม, รีสอร์ท, ร้านอาหาร, Travel in thailand
หน้าแรก เว็บบอร์ดท่องเที่ยว จองโรงแรม ที่เที่ยวแนะนำ พาเที่ยวแนะนำที่พัก พาเที่ยวแนะนำที่กิน เที่ยวเขาค้อ สมัครสมาชิก หางานท่องเที่ยว
ติดต่อลงโฆษณาเว็บท่องเที่ยว,ข้อมูลเว็บ โทร: 0-2705-2906 Email: info@pateawthai.com   วัน/เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 09.00-17.00 น.
หน้าแรก > ท่องเที่ยวไทย >มรดกโลกบ้านเชียง
มรดกโลกบ้านเชียง
วันที่: 05 ต.ค. 2009 09:33 ผู้ชม: 1,604 ครั้ง สถานะ: ทั่วไป
การขุดค้นครั้งนั้นทำให้พบว่า ณ สถานที่แห่งนี้ แท้ที่ จริงแล้วมันคือแหล่งอันเป็นถิ่นฐานทำกินของชุมชนในยุคก่อนประวัติศาสตร์ หลักฐานหลายอย่างที่ปรากฏอยู่ในหลุมของ การขุดค้นนั้น มันสื่อถึงความ เป็นชุมชนที่เพียบพร้อมด้วย อารยธรรมในชาติพันธุ์ของมนุษย์ยุคนั้น อันได้แก่ โครงกระดูกที่ถูกดินกลบอยู่เคียงข้างภาชนะดินเผาลายเขียนสี เครื่องมือเครื่องใช้เพื่อการดำรงชีวิต อีกทั้งเครื่องประดับที่ประดิษฐ์ขึ้นจากสำริดและเหล็ก

บ้านเชียง เป็นแหล่งโบราณคดีสำคัญแห่งหนึ่ง ที่ทำให้รับรู้ถึงการดำรงชีวิตในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปกว่า 5,000 ปี ร่องรอยของมนุษย์ในประเทศไทยสมัยดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่มีพัฒนาการแล้วในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านความรู้ความสามารถหรือภูมิปัญญา อันเป็นเครื่องมือสำหรับช่วยให้ผู้คนเหล่านั้นสามารถดำรงชีวิตและสร้างสังคม-วัฒนธรรมของมนุษย์ได้สืบเนื่องต่อกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน วัฒนธรรมบ้านเชียงได้ครอบคลุมถึงแหล่งโบราณคดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกกว่าร้อยแห
่ง ซึ่งเป็นบริเวณพื้นที่ที่มีมนุษย์อยู่อาศัยหนาแน่นมาตั้งแต่หลายพันปีแล้ว ด้วยเหตุนี้เององค์การยูเนสโกของสหประชาชาติจึงได้ยอมรับขึ้นบัญชีแหล่งวัฒนธรรมบ้าน
เชียงไว้เป็นแห่งหนึ่งในบรรดามรดกโลก

            

ศิลปะเครื่องปั้นดินเผา ของบ้านเชียงนั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ยุค ได้แก่ :ho44
1.ภาชนะดินเผาสมัยต้น อายุ 5,600-3,000 ปี มีลายเชือกทาบ ซึ่งคาดกันว่าเป็นปอกัญชา ทั้งยังมีลายขูดขีด และมีการเขียนสีบ่า โดยพบวางคู่กับโครงกระดูก บางใบใช้บรรจุศพเด็กด้วย
2.ภาชนะดินเผาสมัยกลาง อายุ 3,000 ปี-2,300 ปี สมัยนี้เป็นสมัยที่เริ่มมีการขีดทาสีแดงแล้ว
3.ภาชนะดินเผาสมัยปลาย อายุ 2,300 ปี-1,800 ปี เป็นยุคที่มีลวดลายที่สวยงามที่สุด ลวดลายพิสดาร สะท้อนให้เห็นถึงสภาพสังคมที่สงบสุข ก่อนที่จะกลายมาเป็นการเคลือบน้ำโคลนสีแดงขัดมัน

เรื่องราวของตำนานพื้นบ้าน

ย้อนภาพการขุดค้นชุมชนโบราณ “ บ้านเชียง” อุดรธานี เมื่อปี พ. ศ. 2517 ของมหาวิทยาลัย เพ็นซิลวาเนีย และ กรมศิลปากร ดูเหมือนจะเป็นอีกก้าวหนึ่งที่มนุษย์เริ่มหาคำตอบจากอดีต นักโบราณคดี ได้ขุดค้นตั้งแต่ชั้นหน้าดินลงไป ซึ่งได้พบวัฒนธรรมที่มีอายุใหม่กว่าชั้นแรก ๆ เนื่องจากร่องรอยที่มีอยู่ก่อนหน้า จะถูกทับซ้อนกันมาเรื่อย ๆ จากเก่าสู่ใหม่

ผลการทดสอบอายุของภาชนะดินเผาโบราณด้วยระบบ “ เรดิโอคาร์บอน” หรือ “ คาร์บอน 14” พบว่า ภาชนะดินเผาเหล่านี้มีอายุเก่าแก่ระหว่าง 5,600 – 2,000 ปี นักโบราณคดีได้แบ่งอายุวัฒนธรรมบ้านเชียงออกเป็น 3 ช่วง ตามลักษณะเด่นของภาชนะดินเผา

สมัยปลาย ภาชนะมีลักษณะเด่นที่ลายเส้นสีแดง พื้นผิวสีนวล มีอายุตั้งแต่ 2,300 – 1,800 ปี สมัยกลาง พบภาชนะมีอายุตั้งแต่ 3,000 – 2,300 ปี ลักษณะเด่นอยู่ที่ รูปทรงเป็นสัน หักมุม ก้นภาชนะมีทั้งแบบแหลมและกลม ภาชนะสีขาว สมัยต้น ภาชนะดินเผามีสีดำ ลักษณะเชิงเตี้ย ครึ่งบนตกแต่งด้วยเส้นขีดเป็นลายขด ส่วนครึ่งล่าง ภาชนะตกแต่งด้วยลายเชือกทาบ มีอายุมากกว่า 5,600 – 3,000 ปี

จากหลักฐานการค้นพบ “ หินดุ” อุปกรณ์ชิ้นสำคัญ ซึ่งสันนิษฐานว่า เป็นเครื่องมือขึ้นรูปภาชนะดินเผาที่ยังคงใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ที่หมู่บ้านคำอ้อ ไม่ห่างจากบ้านเชียงมากนัก เป็นหมู่บ้านประกอบอาชีพปั้นภาชนะดินเผามาแต่โบราณ “ ไสว จันทร์จรูญ” ช่างเก่าแก่ที่มีอายุเลยวัย 60 ปี ได้ยึดอาชีพปั้นภาชนะดินเผามาเกือบตลอดชีวิต เป็นผู้ที่ได้ชื่อว่า ปั้นเลียนแบบของโบราณได้ใกล้เคียงที่สุด ตามภูมิปัญญาที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ

ปัจจุบันรายได้ส่วนใหญ่ของหมู่บ้านคำอ้อ มาจากการรับจ้างปั้นภาชนะเลียนแบบของโบราณให้ลูกค้าก่อนจะส่งไปให้ช่างที่หมู่บ้านปู
ลูลงลายเส้นต่อไป “ สมคิด ดวงชัยภูมิ” เริ่มศึกษาลายเส้นของภาชนะด้วยตนเองมานานกว่า 20 ปี แม้ทุกวันนี้เขาจะได้ชื่อว่า เป็นผู้ลงลายเส้นงดงาม ใกล้เคียงกับของเดิมมากที่สุดก็ตาม แต่ก็ยังมีบางลายที่เขายอมรับว่า ยังวาดเลียนแบบไม่ได้ มันยากจริง ๆ

แม้ปัจจุบัน ความเร้นลับของอุปกรณ์เหล่านี้ ที่ทำให้เส้นสีคงทน สวยงาม ก็คงเป็นปริศนาที่หาคำตอบยังไม่ได้ แต่ลึกลงไปแล้ว ความสำคัญของภาชนะเหล่านี้ ไม่ได้หยุดอยู่ที่เพียงความงดงามแห่งศิลปะเท่านั้น หากแต่เป็นกุญแจดอกสำคัญในการกำหนดช่วงอายุของสังคมในแต่ละสมัย และยิ่งกว่านั้น จากการพบหลัก ฐาน “ แกลบข้าว” หรือรอยแกลบที่มีอายุกว่า 5,000 ปี ย่อมเป็นร่องรอยสำคัญ ในการจินตนาการสภาพสังคมเกษตรกรรมในอดีตได้อย่างชัดเจนขึ้น

พิสิฐ เจริญวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดี ชี้ชัดลงไปว่า ร่องรอยสำคัญของ ” แกลบข้าว” ซึ่งติดอยู่ที่ภาชนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ ย่อมเชื่อได้ว่า มนุษย์โบราณในยุคต้น ๆ รู้จักปลูกข้าวรับประทานมากกว่าข้าวที่ได้มาจากการเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

แม้ภาพแห่งอดีตจะกำลังพร่า

Not so long as payday loans simply turned their commitments.
Maybe you not much fast cash advance no faxing to spare.
Many of those can payday loan your borrowing anything.
Only a person thinks payday loans online the base of conduct.

แนะนำที่พักบริเวณใกล้เคียง
ทะเลบัวแดง หนองหานกุมภวาปี
พิมพ์หน้านี้ เก็บเข้ารายการโปรด ส่งให้เพื่อน
ให้คะแนน/โหวด
ชอบ ไม่ชอบ    


ฟอร์มแสดงความคิดเห็น
ชื่อ:
ความคิดเห็น :
   
โค้ด:
CGHG
 


เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น
ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บบอร์ดไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ info@pateawthai.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้เที่ยวป่า,เที่ยวเขา
spa,บางพลี,บางบ่อ,ร้านนวด

รายการหลัก บริการของเรา เว็บเพื่อนบ้าน (สนใจแลกลิ้งค์ด้านล่างนี้ติดต่อ info@pateawthai.com)
+ หน้าแรก
+ เว็บบอร์ดท่องเที่ยว
+ สถานที่ท่องเที่ยวไทยแนะนำ
+ แนะนำโรงแรม,ที่พัก,รีสอร์ท
+ แนะนำที่กิน,ร้านอาหาร
+ ลงโฆษณาเว็บท่องเที่ยวไทย
+ เที่ยวเกาะช้าง
+ ที่พักเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
+ ข้อมูลท่องเที่ยว,ที่กิน,ที่พัก
+ เที่ยวเกาะสมุย (Koh Samui)
+ เกมส์ flash มันส์ๆ
+ ลิ้งค์เพื่อนบ้านทั้งหมด
เว็บท่องเที่ยวเกาะสมุย
dooasia.com ข้อมูลเที่ยวไทย และเอเซีย เกาะทะลุ geckodeal ท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร รวมสถานที่ท่องเที่ยว www.siamfreestyle.com
รักเมืองไทยทัวร์ มีทัีวร์ท่องเที่ยวมากมาย ร่วมเดินทางไปกับเราสิครับ ไทยทริปดีดี.คอม สังคมออนไลน์ของคนรักการท่องเที่ยว ข้อมูลท่องเที่ยว unseentourthailand.com

พาเที่ยวไทย.com ติดต่อลงโฆษณา,ข้อมูลเว็บ โทร: 0-2705-2992 กด 4 Email: info@pateawthai.com,content@pateawthai.com(ดูแลข้อมูล)
วัน/เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 09.00-18.00 น.
แจ้งปัญหา แนะนำติ-ชม : info@pateawthai.com
© Copyright PATEAWTHAI.COM All Rights Reserved.